„Kamera, akcja!” – jak drony zmieniają przemysł filmowy i rozrywkowy

Ford Anglia unoszący się nad wiaduktem Glenfinnan na tle malowniczego krajobrazu Szkocji w pogoni za Expressem...

Czytaj więcej

Historia dronów wojskowych

Czym są drony? Zdawałoby się tak powinien zaczynać się artykuł poświęcony ich historii.  Jest wiele definicji....

Czytaj więcej

Zestrzelenie załogowego i bezzałogowego statku powietrznego w polskim prawie

Państwowe oraz cywilne statki powietrzne bywają wykorzystywane w działaniach sprzecznych z prawem o różnym stopniu sprowadzanego...

Czytaj więcej

Transport materiałów niebezpiecznych załogowymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi

Kiedy dokonujemy odprawy przed rejsem samolotem, deklarujemy jednocześnie świadomość zasad dotyczących tego co wolno, a czego...

Czytaj więcej

Czym właściwie jest U-space i co zdecyduje o jego sukcesie?

Dynamiczny rozwój operacji bezzałogowych statków powietrznych (BSP) jest efektem m.in. tego, że drony stały się ostatnimi...

Czytaj więcej

Podstawy przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu z dronów –uwarunkowania regulacyjne

Znaczące upowszechnienie posługiwania się dronami oraz fakt, że ich użycie może mieć wielorakie cele, powoduje, że...

Czytaj więcej

Korzystanie z dronów a prywatność i ochrona danych osobowych

Używanie dronów często kojarzy się z naruszaniem prywatności lub obawą przed takim naruszeniem. Rzeczywiście bowiem może...

Czytaj więcej

Seria złych wieści dla dronowych szpiegów

Przywykliśmy do myślenia o potencjale drzemiącym w dronach i o coraz nowszych sposobach ich wykorzystywania. Okazuje...

Czytaj więcej

Drony szkodliwe społecznie, tj. o lotach niby legalnych

Liczne artykuły publikowane tak w Internecie, jak i w prasie branżowej oraz naukowej, traktują o legalnych...

Czytaj więcej

Na jakiej wysokości kończy się terytorium państwa i czy ma to wpływ na loty dronami?

Dobre pytanie Tak zwane „dobre pytanie” to zjawisko, którego należy poszukiwać w drodze odkrywania zasłony codzienności...

Czytaj więcej

Rolnictwo precyzyjne a zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych

1. Wstęp Polska jest krajem o szczególnym potencjale do rozwijania inteligentnego rolnictwa, czyli wykorzystywania technologii cyfrowych...

Czytaj więcej

SORA 2.5 (nowa) – założenia zmian w zakresie definicyjnym

Procedura dokonywania analizy SORA ulega zmianie. W dniu 8 listopada 2022 r. JARUS opublikowała szereg dokumentów,...

Czytaj więcej

SORA – elementy analizy (ARC, SAIL, OSO)

Kolejnym etapem jest określenie wstępnej klasy ryzyka w ruchu powietrznym (Air Risk Class – ARC) będące...

Czytaj więcej

SORA – elementy analizy (ConOps i GRC)

Przed rozpoczęciem analizy SORA należy sprawdzić, czy po pierwsze, operacja nie należy do kategorii „otwarta”. Następnie,...

Czytaj więcej

SORA – wstęp

Co do zasady loty bezzałogowych statków powietrznych odbywają się w trzech kategoriach – otwartej, szczególnej i...

Czytaj więcej

Wykorzystanie dronów na terenach wiejskich

W debacie publicznej i pracach krajowych oraz unijnych gremiów prawodawczych wiele miejsca poświęca się użytkowaniu dronów...

Czytaj więcej

Modelarstwo lotnicze w świetle przepisów dronowych

Dynamiczny rozwój rynku dronów sprawił, że pod pojęciem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) widzimy przede wszystkim wielowirnikowe...

Czytaj więcej

Obowiązek zgłaszania lotu w DroneRadar

Każdy lot wykonywany za pomocą drona w polskiej przestrzeni lotniczej należy zgłosić przed jego wykonaniem do...

Czytaj więcej

Operator vs. pilot

Podstawowe pojęcie z obszaru bezzałogowych statków powietrznych, które zwłaszcza dla osób niezwiązanych z tematem mogą wydawać...

Czytaj więcej

Wybrane aspekty odpowiedzialności deliktowej za szkody wyrządzone przez bezzałogowe statki powietrzne

1. WSTĘP Bezzałogowe statki powietrzne zwane powszechnie dronami są stałym elementem rzeczywistości w XXI wieku. Umożliwiają...

Czytaj więcej

Odpowiedzialność karna użytkowników bezzałogowych statków powietrznych

1. Wstęp Korzystanie z bezzałogowych statków powietrznych jak każda aktywność człowieka wiąże się z zagrożeniami. Mogą...

Czytaj więcej

Zakres certyfikatu LUC

Certyfikat operatora lekkich systemów bezzałogowych statków powietrznych – certyfikat LUC – (ang.: Light UAS Operator Certificate),...

Czytaj więcej

Hierarchia przepisów dronowych

1. Wstęp Prawo bezzałogowych systemów powietrznych, jako gałąź prawa administracyjnego, cechuje się niestandardowym systemem źródeł prawa....

Czytaj więcej

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media