KAMPANIA INFORMACYJNA „JAK BEZPIECZNIE LATAĆ DRONAMI”

2023-08-12 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) wraz z Urzędem miasta stołecznego Warszawy zorganizowali kampanię informacyjną „Jak bezpiecznie latać dronami”. Inicjatywa została skierowana przede wszystkim do początkujących miłośników dronów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z bezzałogowcami.

ULC przypomina, że rejestracji podlega każdy, kto lata dronem o masie powyżej 250 g lub posiada kamerę. Każdy lot podlega również zgłoszeniu w aplikacji Drone Radar. Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów podlega odpowiedzialność, również karna.

ULC przygotował również ulotkę informacyjną z którą można zapoznać się na stronie: https://ulc.gov.pl/pl/aktualnosci/6239-co-nalezy-robic-a-czego-nie-wolno-kiedy-latasz-dronami-ulotka-plakat .

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media