ŁADOWARKI ELEKTRYCZNE POD KAŻDYM SKLEPEM SIECI SELGROS

2023-08-23 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Firma Transgourment Polska, właściciel sieci sklepów Selgros poinformowała, że zainwestuje w elektromobilność, w planach jest wybudowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych pod każdym marketem. Firma w celu realizacji planu zawarła współpracę z ChargeEuropa – polską firmą specjalizującą się w budowie ładowarek do samochodów elektrycznych.

„Zdecydowaliśmy się na współpracę z ChargeEuropa w zakresie naszej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, ponieważ reklamowy model biznesowy dał nam pewność, że mogą rozwijać się razem z nami, nawet na wczesnych etapach adopcji pojazdów elektrycznych w Polsce” – stwierdził Bartłosz Jankowiak, dyrektor Działu Technicznego Transgourmet Polska.

Docelowo ładowarki elektryczne mają znaleźć się pod każdym z 19 sklepów sieci Selgros. Ładowarki planowo będą dostępne w eksponowanych miejscach na parkingu, z łatwym dojazdem, tak by jak najbardziej ułatwić korzystanie z infrastruktury klientom sklepu.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media