POLITECHNIKA POZNAŃSKA PODPISAŁA POROZUMIENIE Z PSPA

2023-02-12 Podziel się artykułem ze znajomymi:
Electric car charging station. Free public domain CC0 photo.

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańska podpisała porozumienie o współpracę z PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych). Przedmiotem umowy jest stała współpraca badawczo-rozwojowa, w zakresie elektromobilności w ramach której planowana jest wspólna realizacja projektów, badań, programów rozwijających nowe technologie w Polsce i Europie.

„Współpraca z tak doświadczonym partnerem kreującym rynek elektromobilności i technologii wodorowej jest dla nas niezwykle ważna. Dzięki połączeniu potencjałów: naukowego z doświadczeniem branżowym możemy stworzyć nowe procedury i rozwiązania z zakresu zero i niskoemisyjnych technologii w transporcie regionu i Polski. Wspólne prowadzenie badań, korzystanie z zaplecza laboratoryjnego i produkcyjnego, komercjalizacja nowych rozwiązań, praktyki i staże dla studentów to główne punkty podpisanego porozumienia. Zakres porozumienia jest niezwykle szeroki i obejmuje także między innymi realizację prac dyplomowych, uczestnictwo ekspertów z PSPA w procesie kształcenia, wspólne konferencje, seminaria czy szkolenia. W przyszłości zakres porozumienia będzie obejmował realizację studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych, doktoratów, a także podjęcia wspólnego rozwiązywania bieżących potrzeb” – stwierdził prof. dr hab. Inż. Jacek Pielecha, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media