ZIELONE PORTY MORSKIE – CZYM JEST PROGRMA FUELEU MARITIME?

2023-07-14 Podziel się artykułem ze znajomymi:
Pixaby.com

„Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu, żegluga morska i śródlądowa odpowiadają łącznie za aż 13.5% emisji gazów cieplarnianych z transportu w Unii Europejskiej. Handel morski nadal stanowi jeden z najistotniejszych obszarów wymiany towarowej między państwami członkowskimi Wspólnoty, a krajami zewnętrznymi. W przytaczanej analizie wykazano, iż droga morska dominuje aż ¾ całej wymiany handlowej UE z państwami trzecimi. Choć w dobie pandemii COVID-19 rozwój omawianego segmentu transportu zwolnił, aktualne prognozy przewidują jego szybki rozwój w przeciągu najbliższych dekad. Podstawowym czynnikiem emitującym CO2 do atmosfery jest powszechność korzystania z paliw kopalnianych i wysokoemisyjny proces ich spalania, a UE coraz częściej podnosi konieczność poszukiwania nowych rozwiązań legislacyjnych w celu przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.”

Unia Europejska podejmuje działania na rzecz stopniowego zastępowania paliw tradycyjnych przez substancje odnawialne w segmencie żeglugi morskiej i śródlądowej. W specjalnym programie FuelEU Maritime, władze postawiły sobie cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w transporcie morskim nawet o 75% do 2050 r.

– fragment artykułu pt. „Zielone porty morskie – program FuelEU Maritime”,
całość dostępna na stronie: https://prawodronow.pl/smart-mobility/zielone-porty-morskie-program-fueleu-maritime/

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media