Rozwój elektromobilności w Polsce – wpływ sektora na gospodarkę oraz prognozy rozwoju

Branża elektromobilności w ostatnim czasie stała się jednym z kluczowych aspektów rozwoju gospodarek światowych. Dynamiczny rozwój...

Czytaj więcej

Zarys problematyki ochrony lotnictwa cywilnego realizowanej przez port lotniczy

Każda osoba, która podróżuje liniami lotniczymi, zaznajomiona jest z podstawowymi procedurami mającymi na celu ochronę lotnictwa...

Czytaj więcej

Co ma samolot do wiatraka – czyli czy Prezes ULC może zabronić mi budowy domu

Posiadanie nieruchomości nie oznacza pełnej swobody w jej zarządzaniu. W polskim prawodawstwie znajdują się różne ograniczenia,...

Czytaj więcej

System dobrowolnych i obowiązkowych zgłoszeń zdarzeń lotniczych a możliwość uniknięcia odpowiedzialności

Świat lotniczy to skomplikowany system składający się m.in. z organizacji międzynarodowych, organów centralnych i tych pełniących...

Czytaj więcej

Passenger Name Records (PNR) – kto i dlaczego dostaje dane o pasażerach

Określenie Passenger Name Records, lub też „dane o pasażerach” pojawia się cyklicznie w mediach, nierzadko w...

Czytaj więcej

System handlu uprawnieniami do emisji w Unii Europejskiej

Przemysł w Unii Europejskiej odpowiada łącznie za około 22 procent całkowitej emisji dwutlenku węgla do atmosfery,...

Czytaj więcej

Kary pieniężne w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Aby normy prawne faktycznie odnosiły realny skutek i oddziaływały na rzeczywistość, należy pamiętać o konieczności ich...

Czytaj więcej

Zielone porty morskie – program FuelEU Maritime

Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu, żegluga morska i śródlądowa...

Czytaj więcej

Inteligentne rozwiązania w transporcie – autonomiczne pojazdy w prawie polskim

Samochody autonomiczne przez wiele dekad stanowiły raczej futurystyczne i nierealne wizje świata opisywanego przez autorów powieści...

Czytaj więcej

Fit for 55 – jakie zmiany przyniesie unijny pakiet klimatyczny?

Redukcja emisji C02 o 55% w przypadku nowych aut osobowych i o 50% w segmencie samochodów...

Czytaj więcej

Car-sharing. Prawne podstawy funkcjonowania

Inteligentne, oparte na najnowszych technologiach informatycznych, nowatorskie rozwiązania techniczne stopniowo wdrażane są do infrastruktury polskich miast....

Czytaj więcej

Strefy czystego transportu w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Jednym z podstawowych problemów, z jakim mierzyć się muszą władze samorządowe w XXI wieku, jest drastycznie...

Czytaj więcej

Elektryczny czy spalinowy? O opłacalności „zielonych samochodów”

Jeszcze dekadę temu, przed konsumentem dokonującym wyboru nowego auta stawało podstawowe pytanie – zdecydować się na...

Czytaj więcej

Elektromobilność w Polsce – podsumowanie roku 2022

Rok 2022 był dla wielu Polek i Polaków czasem stopniowego powrotu do normalności po pandemii COVID-19....

Czytaj więcej

Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych – status operatora stacji ładowania

Na przestrzeni mijających dekad, zwłaszcza po akcesji Polski do Unii Europejskiej, ustawodawca regulujący przepisy dotyczące szeroko...

Czytaj więcej

Paliwa alternatywne w unijnej dyrektywie 2014/94

Chociaż okres obowiązywania funkcjonującej przez niemal dekadę dyrektywy 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dalej...

Czytaj więcej

Rozwój elektromobilności w ujęciu historycznym

Ostatnie lata przyniosły światu głęboki postęp technologiczny w zakresie wykorzystywania pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi. Na ulicach...

Czytaj więcej

Wstęp do smart city. Nowe technologie w miastach

Wraz z zapoczątkowaną w XVIII-wiecznej Anglii rewolucją industrialną, która stopniowo rozpowszechniła się na cały świat całkowicie...

Czytaj więcej

Mechanizmy wsparcia elektromobilności w Polsce – udogodnienia dla pojazdów zero- i niskoemisyjnych

1.Wstęp Elektromobilność to coraz prężniej rozwijająca się dziedzina, która ma szansę zrewolucjonizować sposób naszego podróżowania.  Liczne...

Czytaj więcej

Energia z wodoru – przyszłość czy zagrożenie?

Po co nam alternatywne źródła energii?   W dobie europejskiego kryzysu energetycznego, który od 2022 roku –...

Czytaj więcej

Regulacja prawna używania hulajnóg elektrycznych. Przepisy krajowe na tle rozwiązań wybranych państw europejskich.

Proces urbanizacyjny przechodzi ostatnio w Polsce okres względnego regresu, co zdaje się być szczególnie interesujące, gdy...

Czytaj więcej

Elektromobilność – definicje i podstawy prawne

Nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiają współczesnym państwom podejmowanie coraz szerszych działań na rzecz rozwoju globalnego bezpieczeństwa klimatycznego....

Czytaj więcej

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media