PANSA PRZYPOMINA O AKTUALIZACJI CERTYFIKATÓW

2023-01-30 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Wydawane od 2021 r. przez ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego) certyfikaty operatora pozostają ważne przez 2 lata. Oznacza to, że 2023 r. jest pierwszym rokiem, w którym część z wydanych uprawnień straci swoją ważność. PANSA (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej) zamieściła ostatnio na swojej stronie internetowej przypomnienie wraz z instrukcją jak zaktualizować certyfikat.

Należy to zrobić przez stronę internetową ULC i posiadany tam profil operatora. Po weryfikacji danych teleadresowych i wyrażeniu chęci przedłużenia certyfikatu. Następnie wystarczy pobrać i wydrukować potwierdzenie rejestracji oraz zrobić zrzut ekranu profilu operatora. Ostatnim krokiem jest aktualizacja informacji o ważności certyfikatu na stronie PansaUTM, należy wykorzystać do tego zrobiony wcześniej zrzut ekranu.

Link do strony PANSY z pełną instrukcją: https://www.pansa.pl/sprawdz-waznosc-profilu-operatora/

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media