CORAZ WIĘCEJ AUT ELEKTRYCZNYCH W POLSCE

2022-11-15 Podziel się artykułem ze znajomymi:
Electric car charging station. Free public domain CC0 photo.

Jak wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców opracowanych przez redakcję Gry-online.pl w Polsce w tym roku zarejestrowano już 8 444 aut elektrycznych. Najwięcej zarejestrowano aut amerykańskiej Tesli, w sumie 887 pojazdów, z czego 572 to Tesla Model 3. Drugie miejsce z 885 sprzedanymi egzemplarzami zajmuje KIA, a podium zamyka Mercedes-benz z 838 zarejestrowanymi pojazdami, co ciekawe najwięcej z nich stanowią dostawcze eSprintery. Warto wspomnieć, że biorąc pod uwagę wyniki, nie konkretnej marki, ale całego koncernu zdecydowanie wygrywa grupa VAG z wynikiem 1488 aut elektrycznych.

Interesujące może być również zestawienie województw z największą ilością rejestracji aut elektrycznych. Pod tym względem przoduje województwo mazowieckie z 2774 zarejestrowanymi autami, potem ze znaczną różnicą do lidera jest Wielkopolska i Małopolska z wynikiem kolejno 1002 i 880 rejestracji pojazdów o napędzie elektrycznym.

Źródło: gry-online.pl

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media