AUTA ELEKTRYCZNE W PARKACH NARODOWYCH

2022-11-09 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Polskie parki narodowe otrzymają dotację na zakup aut elektrycznych oraz stacji ładowania. Dofinansowania mają pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu „Elektro Parki”, realizowanego w latach 2022 – 2023 i łącznie wyniosą 16 mln zł. Ma się to przełożyć na zakup 75 samochodów i 45 stacji ładowania. Warto dodać, że stacje ładowania, które powstaną w ramach projektu mają być ogólnodostępne, tak by umożliwić wygodne korzystanie z parku kierowcom pojazdów elektrycznych. Działanie ma na celu dbanie o środowisko naturalne i promocję elektromobilności.

– Zasoby przyrodnicze parków narodowych stanowią ważny element ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Polsce, dlatego musimy starać się ograniczyć emisję szkodliwych związków na tych terenach – stwierdził Sławomir Mazurek, wiceprezes NFOŚiGW.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media