NOWY RODZAJ DRONÓW MYŚLIWSKICH JUŻ W 2024

2023-07-26 Podziel się artykułem ze znajomymi:
https://www.darpa.mil/program/longshot

Amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Obronnych DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) oraz koncern General Atomics prowadzą badania nad nowym rodzajem dronów LongShot. Opracowywane BSP mają być odpalane z samolotów bombowych lub myśliwskich i będą uzbrojone w rakiety „powietrze-powietrze” AAM (Air-to-Air Missile). Rozwiązane to ma na celu zwiększenie przewagi powietrznej, jednocześnie zmniejszając niebezpieczeństwo dla własnych pilotów.

Jak twierdzi Ppłk. Paul Calhoun, kierownik programu DARPA – „Program LongShot zmienia paradygmat operacji walki powietrznej, demonstrując bezzałogowy pojazd odpalany z powietrza, zdolny do użycia zaawansowanego uzbrojenia „powietrze-powietrze”. LongShot zakłóci tradycyjny, stopniowy tryb ulepszenia uzbrojenia, zapewniając alternatywny sposób generowania zdolności bojowych”.

Program jest obecnie w drugiej fazie, która zakłada przegląd opracowanego projektu oraz demonstrację kluczowych podsystemów. Planowany na 2024 r. trzeci etap projektu przewiduje opracowanie zdolnego do lotu prototypu LongShota.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media