FIT FOR 55 – JAKIE ZMIANY PRZYNIESIE UNIJNY PAKIET KLIMATYCZNY?

2023-06-28 Podziel się artykułem ze znajomymi:

„Redukcja emisji C02 o 55% w przypadku nowych aut osobowych i o 50% w segmencie samochodów dostawczych – to ambitny cel, który przed państwami członkowskimi postawiła wspólnota europejska w znanym opinii publicznej pakiecie „Fit for 55”. Stanowi on zestaw wniosków ustawodawczych, które mają przyczynić się do „zielonej transformacji” Unii Europejskiej, uczynić wspólnotę jak najbardziej neutralną wobec klimatu i środowiska.

Idea stworzenia odpowiednich regulacji prawnych, które będą wymuszać na krajach wspólnoty przyśpieszone działania na rzecz redukcji poziomu wydzielanego do atmosfery dwutlenku węgla, oparta jest na przyjętym przez około 99% środowisk badawczych konsensusie, obarczającym działalność człowieka winą za postępujące zmiany klimatyczne. Na przestrzeni ostatnich dekad, stopniowo coraz większa liczba raportów stawiała odważne tezy w tym zakresie. Już w raporcie IPCC – Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu z 1995 r. sugerowano istotny wpływ infrastruktury ludzkiej na zmiany przyrodnicze . W 2007 r. IPCC uznało za  bardzo prawdopodobne, że zdecydowana większość globalnego ocieplenia powodują gazy cieplarniane. W najnowszym raporcie z 2021 r. kwestia ta uznawana jest już za bezdyskusyjną.

Unijny pakiet „Gotowi na 55” przewiduje podjęcie wielopłaszczyznowych działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Władze wspólnotowe stworzyły propozycje, które mają wychodzić poza wyłącznie pojedyncze sektory funkcjonowania państw, a dotyczyć wielu obszarów działania i wykonywania władzy publicznej.”

– fragment artykułu pt. „Fit for 55 – jakie zmiany przyniesie unijny pakiet klimatyczny?”,
całość dostępna na stronie: https://prawodronow.pl/smart-mobility/fit-for-55-jakie-zmiany-przyniesie-unijny-pakiet-klimatyczny/

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media