AWARIA PANSA UTM

2023-08-04 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała dziś o wystąpieniu awarii systemu PansaUTM. Agencja nie podaje jak poważne są problemy z systemem i kiedy można spodziewać się ich rozwiązania.

„Uprzejmie informujemy, że w związku z możliwym występowaniem nieprawidłowego działania aplikacji mobilnej wprowadzona zostaje zmieniona procedura zgłaszania i koordynacji lotów BSP dla pilotów, którzy nie mogę sprawdzić zobrazowanie przestrzeni powietrznej oraz zgłosić lotu za jej pomocą. Opisane procedury obowiązują do odwołania. W celu uzyskania bieżących informacji prosimy śledzić tę stronę oraz profil PansaUTM – integrating drones while keeping the sky safe.” – brzmi komunikat opublikowany na stronie www.pansa.pl.

Do czasu rozwiązania awarii PANSA zaleca korzystanie z systemu DroneMap, dostępnego na stronie www.dronemap.pansa.pl oraz specjalnych procedur zgłaszania operacji wykonywanych w przestrzeniach kontrolowanych. Szczegółowe wytyczne zostały opisane na stronie www.pansa.pl/awaria-systemu-pansautm.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media