Politechnika Wrocławska na SAE Aerodesign

2022-06-14 Podziel się artykułem ze znajomymi:
Źródło grafiki: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C409404%2Cstudenci-politechniki-warszawskiej-triumfuja-w-sae-aero-design-west.html

16 studentów Politechniki Wrocławskiej rozpocznie rywalizację w SAE Aerodesign w Stanach Zjednoczonych.

Odbywające się raz na rok zawody SAE Aerodesign to prestiżowy konkurs, który skierowany jest przede wszystkim do młodych konstruktorów lotniczych. Partnerzy wydarzania to m.in. Siemens, Solidworks i Lockheed Martin. Wydarzenie podzielone jest na trzy klasy rozgrywek: Regular, Micro oraz Advanced. W tym roku udział w zawodach wezmą także studenci z Politechniki Wrocławskiej, startując pod nazwą JetStream. Z powodu pandemii COVID-19 Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Wrocławskiej zmuszony był do zrobienia dwuletniej przerwy od uczestnictwa w zawodach. W tym roku w rywalizacji wystąpi wiele debiutantów, dla których przygoda z tym wydarzeniem dopiero się rozpoczyna.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media