POLSKI REJESTR STATKÓW ZAJMIE SIĘ CERTYFIKACJĄ DRONÓW

2022-09-30 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Polski Rejestr Statków od 1 stycznia 2023 r. zajmie się certyfikacją dronów. Instytucja, której główne cele skupiają się wokół statków morskich zajmie się również dronami w wyniku zmian prawnych, które zobowiązują producentów do zapewnienia swoim jednostką latającym odpowiedniego certyfikatu gwarantującego spełnianie europejskich norm.

– Polityka rozszerzenia naszej działalności wynika po pierwsze z chęci oferowania klientom pełnego zakresu usług, czym oni sami są zainteresowani. Po drugie drony wykorzystywane są w przemyśle, w tym w przemyśle morskim. Pion certyfikacji będzie się zajmować oceną zgodności dronów, a pion okrętowy będzie zajmować się regulacją używania dronów na statkach lub konstrukcjach morskich – wyjaśnia w rozmowie z Radiem Gdańsk Przemysław Gałka z Polskiego Rejestru Statków.

Warto dodać, że drony które zostały kupione przed wprowadzeniem tych przepisów również podlegają obowiązkowi certyfikacji, dobrą wiadomością dla ich posiadaczy jest jednak to, że ciąży on w dalszym ciągu na producencie.

Piotr Gałka tłumaczy, że są dwie drogi rozwiązania tego problemu  –  odpowiedzialność w zakresie nadania klasy spoczywa na producencie – mówi ekspert –  albo starsze drony trzeba będzie wycofać z rynku, czyli odkupić od użytkowników, albo producent będzie robił aktualizację oprogramowania i przesyłał odpowiednie etykiety, które będzie trzeba nakleić na drona – dużo bardziej prawdopodobna jest jednak druga opcja.

Mniej korzystnie jawi się sytuacja właścicieli-konstruktorów, którzy samodzielnie zbudowali swoje statki powietrzne, w świetle prawa są ich producentami, więc to na nich spoczywa obowiązek zatroszczenia się o odpowiednie certyfikaty.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media