POLSKIE WOJSKO OTRZYMA 1700 NOWYCH DRONÓW

2023-09-10 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Na podstawie umowy ramowej podpisanej podczas XXXI Salonu Przemysłu Obronnego przez Agencję Uzbrojenia i Grupę WB Wojsko Polskie otrzyma prawie 1700 bezzałogowych systemów FlyEye. Kontrakt przewiduje dostarczenie najnowocześniejszej wersji systemu, co ma zostać zrealizowane do 2035 r.

Dostarczany przez Grupę WB system obecny jest w Wojski Polskim od 2010r. Każdy system składa się z czterech bezzałogowców wyposażonych jest w dwie kamery – zwykłą i termowizyjną. FlyEye jest w stanie przeprowadzać operacje w kontrolowanej przestrzeni powietrznej i współdzielić ją ze statkami zarówno wojskowymi jak cywilnymi. System został w całości zaprojektowany i zbudowany w oparciu systemy i technologie stworzone i produkowane w Polsce.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media