DRONY W POLICJI

2022-08-26 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Polska Policja od dłuższego już czasu wykorzystuje do swojej pracy drony. Głównymi zadaniami BSP w Policji jest zbieranie z powietrza informacji i ich rejestrowanie za pomocą kamer. Poza wieloma niszowymi zastosowaniami większość dronów wykorzystywana jest do poszukiwań osób zaginionych albo rejestrowania wykroczeń drogowych. Choć drony w Policji są od niespełna dekady, to ich zastosowanie szczegółowo zastało unormowane dopiero w 2019r. w Zarządzeniu nr 63 Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w Policji.

Podczas poszukiwań  osób zaginionych drony to tańszy od helikopterów i bardzo efektywny sposób na przeczesanie zwłaszcza dużych przestrzeni i terenów trudno dostępnych. O ich przydatności decyduje przede wszystkim łatwy dostęp do dronów, dużo łatwiejszy niż do helikopterów, możliwość nagrywania obrazu do późniejszych analiz oraz zdecydowane obniżenie kosztów.

Drugim najczęściej korzystającym z BSP miejscem w Policji jest Wydział Ruchu Drogowego. Monitorowanie przez drony ulic w szczególności skrzyżowań, przejść dla pieszych lub przejazdów kolejowych dostarcza i dokumentuje informację o popełnieniu wykroczeń. W tym przypadku policyjni operatorzy dronów najczęściej współpracują z patrolem policji, który niewidoczny w miejscu wykroczenia, zatrzymuje takiego kierowcę po otrzymaniu informacji o złamaniu prawa i wystawia odpowiedni mandat.

Drony coraz częściej i w coraz szerszym zakresie są wykorzystywane przez różne służby, ma to na celu poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie efektywności ich pracy, zmniejszając również koszty.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media