WPŁYW ELEKTROMOBILNOŚCI NA GOSPODARKĘ

2023-12-12 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Pixaby.com

„Branża elektromobilności w ostatnim czasie stała się jednym z kluczowych aspektów rozwoju gospodarek światowych. Dynamiczny rozwój sektora gospodarki związanego z energią elektryczną jest efektem nie tylko potrzeb rynku, duży wpływ ma także legislacja unijna w której stale są podejmowane działania mające na celu redukcję emisji CO2. Wynika to z faktu, iż jednym z priorytetowych elementów polityki Unii Europejskiej jest ochrona środowiska i rozwój transportu zrównoważonego.

Elektromobilność to dziedzina podlegająca stałym przemianom, obejmuje nie już nie tylko produkcję pojazdów elektrycznych, ale także szereg innych procesów, które mają na celu stworzenie bardziej ekologicznego i zrównoważonego systemu transportu. Pojęcie to odnosi się także do wydobycia surowców niezbędnych do produkcji baterii i komponentów elektrycznych, rozwoju infrastruktury energetycznej do ładowania pojazdów oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które zmieniają nasze postrzeganie mobilności.

W dzisiejszym świecie elektromobilność to nie tylko hasło związane z ekologią, ale także kluczowy filar przekształceń w globalnej oraz krajowej gospodarce. Rozwijające się technologie pojazdów elektrycznych i infrastruktura ładowania nie tylko zmieniają nasz sposób przemieszczania się, ale także wpływają na sferę ekonomiczną, tworząc nowe możliwości i wyzwania. Elektromobilność stała się napędem innowacji, który przekształca życie codzienne, a zarazem napędza wzrost gospodarczy na miarę XXI wieku.”

– fragment artykułu Magdaleny Paź pt. „Rozwój elektromobilności w Polsce – wpływ sektora na gospodarkę oraz prognozy rozwoju”, całość dostępna na stronie:
https://prawodronow.pl/smart-mobility/rozwoj-elektromobilnosci-w-polsce-wplyw-sektora-na-gospodarke-oraz-prognozy-rozwoju/

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media