U-SPACE? CO TO JEST?

2023-11-15 Podziel się artykułem ze znajomymi:

„Komisja Europejska wprowadziła do unijnego porządku prawnego koncepcję tzw. U-space, której proweniencja również jest europejska. U-space to zestaw usług, przepisów i procedur mających na celu obsługę ruchu BSP. W ramach tej koncepcji wprowadzono też (jako sumę specyficznych przepisów i procedur) tzw. Przestrzenie U-space (zwane również DRA-U). Trudno podzielić czasami spotykany pogląd, jakoby Przestrzeń U-space miała stanowić kolejną klasę przestrzeni powietrznej, tzw. „Klasę U” (Obok Klasy C, D, G etc.). Są to raczej swoiste struktury przestrzeni powietrznej, nie jej klasy, do których dostęp dla BSP ma być możliwy tylko w przypadku korzystania z określonych Usług U-space.”

– fragment artykułu radcy prawnego Artura Banacha pt. „Czym właściwie jest U-space i co zdecyduje o jego sukcesie?”, całość dostępna na stronie:
https://prawodronow.pl/prawo-dronow/czym-wlasciwie-jest-u-space-i-co-zdecyduje-o-jego-sukcesie/

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media