SUKCES SYSTEMU AUDROS

2022-07-22 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Organizatorzy projektu AUDROS ogłosili, że testy systemu umożliwiającego dronom przechwytywanie obcych statków za pomocą specjalnej sieci zakończyły się sukcesem. Wykorzystanie systemu niesie ze sobą wiele korzyści, zwłaszcza dla bezpieczeństwa osób postronnych. Dotychczasowe systemy eliminowania obcych jednostek powietrznych wiązały się z koniecznością zestrzelenia lub sparaliżowania urządzeń, co rodziło ryzyko wywołania szkód podczas ich upadku na ziemię. Proponowane m.in. przez polską firmę Dronehub rozwiązanie stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie bezpieczeństwa. Testy systemu przeprowadzono w Czechach z wykorzystaniem stworzonego przez Fly4Future drona o nazwie Eagle One. Urządzenie monitoruje przestrzeń powietrzną ze stacji dokującej, a w przypadku wykrycia intruza, rozpoczyna akcję likwidacji. Eagle One podlatuje do obcego statku, po czym wypuszcza z podwozia sieć, w którą łapie drona. System AUDROS to krok ku zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. Jedną z istotniejszych zalet omawianego rozwiązania jest możliwość zlikwidowania kilku statków jeden po drugim, bez konieczności lądowania pomiędzy łapaniem poszczególnych jednostek. Ponadto, system jest oparty na technologii sztucznej inteligencji i wymaga jedynie znikomej ingerencji człowieka. AI analizuje m.in. rozmiary i prędkość obcego statku, oceniając tym samym procentowe szanse na jego likwidację. Hub, na którym opiera się dron, jest jednocześnie stacją ładowania, co jeszcze bardziej automatyzuje cały proces i sprawia, że proponowane rozwiązanie jest niezwykle innowacyjne.

Według Mateusza Siwula, konstruktora w DroneHub, „Autonomiczność operacji to przyszłość technologii dronowej. Dzięki zastosowaniu naszego huba konieczność pracy operatora ograniczona jest do minimum, wszystkie procesy są zautomatyzowane, a to przekłada się na efektywność systemu, jego niezawodność oraz łatwość prowadzenia misji. W lotach związanych z bezpieczeństwem, tak jak w przypadku projektu AUDROS, niezawodność i gotowość do lotów w trybie non-stop jest kluczowa”.

AUDROS jest projektem, w którym współpracują ze sobą zarówno podmioty prywatne, takie jak czeski BizGarden czy polski DroneHub, jak i instytucje państwowe, między innymi Wojskowy Instytut Badań z Brna. Do współpracy włączyła się także Europejska Agencja Kosmiczna ESA.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media