SYSTEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI W UE

2023-07-24 Podziel się artykułem ze znajomymi:
Pixaby.com

„Przemysł w Unii Europejskiej odpowiada łącznie za około 22 procent całkowitej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co według powszechnie uznawanego konsensusu naukowego, istotnie przyczynia się do postępowania zjawiska globalnego ocieplania się klimatu. W celu redukcji emisyjności, władze wspólnoty zdecydowały się na podjęcie szeregu działań, mających na celu uczynienie europejskiego przemysłu mniej szkodliwym dla przyrody. Jednym z kluczowych rozwiązań w tym zakresie jest unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2 – nazywany w skrócie EU ETS.”

– fragment artykułu pt. „System handlu uprawnieniami do emisji w Unii Europejskiej”, całość dostępna na stronie: https://prawodronow.pl/smart-mobility/system-handlu-uprawnieniami-do-emisji-w-unii-europejskiej/

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media