SORA – ELEMENTY ANALIZY (ARC, SAIL, OSO)

2023-09-28 Podziel się artykułem ze znajomymi:

„W zakresie określenia początkowej klasy ryzyka lotniczego (ARC) – jak podano w AMC1 do art. 11 do rozporządzenia 2019/947 – SORA wykorzystuje operacyjną przestrzeń powietrzną zdefiniowaną w ConOps jako punkt odniesienia do oceny ryzyka kolizji w powietrzu oraz poprzez określenie kategorii ryzyka lotniczego (ARC).

ARC może być redukowane przez wdrożenie strategicznych i taktycznych działań łagodzących. Zastosowanie metod strategicznych zmniejsza poziom ARC. Działanie w konkretnych oknach czasowych lub ograniczeniach to jeden z przykładów strategicznego podejścia do zmniejszenia ryzyka kolizji. Po wprowadzeniu działań strategicznych, jakiekolwiek ryzyko kolizji w powietrzu jest dalej minimalizowane za pomocą taktycznych działań łagodzących, takich jak systemy wykrywania i unikania (DAA) lub alternatywne metody jak ADS-B, FLARM, U-space lub standardowe procedury.”

– fragment artykułu pt. „SORA – elementy analizy (ARC, SAIL, OSO)”, całość dostępna na stronie:
https://prawodronow.pl/prawo-dronow/sora-elementy-analizy-arc-sail-oso/

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media