NASA ogłasza współpracę z Droneresponders

2022-07-01 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Amerykańska agencja kosmiczna NASA rozpoczęła współpracę z Droneresponders, organizacją non-profit zajmującą się wspieraniem bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej. Polegające na wzajemnej wymianie naukowo-badawczej partnerstwo ma na celu rozwój procedur zapewniających bezpieczeństwo w powietrzu. Głównym sposobem na zmniejszenie częstotliwości występowania sytuacji groźnych dla życia i zdrowia ma być praca nad technologią automatyzacji lotów bezzałogowych statków powietrznych.

Na Droneresponders składa się zespół ekspertów, praktyków i naukowców z zakresu lotnictwa, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Badania prowadzone przez instytucję nie mają charakteru komercyjnego, a idea przyświecająca twórcom programu to stworzenie przestrzeni do współpracy, by wspólnie podnieść poziom bezpieczeństwa.

„NASA pracuje nad zapewnieniem natychmiastowych korzyści społeczeństwu poprzez poprawę krajowej reakcji na katastrofy. Mamy również nadzieję, że wyciągniemy wnioski z tych operacji, aby umożliwić w przyszłości innowacyjne operacje lotnicze. W miarę jak coraz bardziej innowacyjne i coraz bardziej autonomiczne pojazdy powietrzne wkraczają do przestrzeni powietrznej, koordynacja i automatyzacja monitorowania, oceny i łagodzenia bezpieczeństwa będą miały kluczowe znaczenie dla utrzymania lub nawet poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie. Wiemy, że nie byłoby to możliwe bez pomocy ekspertów ds. Bezpieczeństwa publicznego, takich jak Droneresponders, zaangażowanych na początku badań i planowania NASA” – mówi Misty Davies, Kierownik Projektu Bezpieczeństwa Systemowego w NASA.

W ramach partnerstwa Droneresponders udzielą NASA zgromadzonej wiedzy eksperckiej, która zostanie wykorzystana do zaprojektowania systemu System-Wide Safety, którego celem będzie stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla zaistnienia w pełni zautomatyzowanych lotów bezzałogowych statków powietrznych.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media