ARTYKUŁ O ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UŻYTKOWNIKÓW DRONÓW

2022-12-20 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Na naszej stronie, ukazał się artykuł pt. „Wybrane aspekty odpowiedzialności deliktowej za szkody wyrządzone przez bezzałogowe statki powietrzne”. Artykuł zawiera wyjaśnienie w jakich okolicznościach na użytkowniku ciąży odpowiedzialność prawna za wyrządzoną szkodę podczas używania bezzałogowych statków powietrznych.

Zachęcamy do lektury artykułu, który można znaleźć w zakładce „Prawo dronów”.

Link do tekstu: https://prawodronow.pl/prawo-dronow/wybrane-aspekty-odpowiedzialnosci-deliktowej-za-szkody-wyrzadzone-przez-bezzalogowe-statki-powietrzne/

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media