ARTYKUŁ O REGULACJACH PRAWNYCH RUCHU HULAJNÓG ELEKTRYCZNYCH

2023-02-19 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Na naszej stronie właśnie pojawił się nowy artykuł z zakresu elektromobilności. Tekst zatytułowany „Regulacja prawna używania hulajnóg elektrycznych. Przepisy krajowe na tle rozwiązań wybranych państw europejskich” przybliża i porównuje rozwiązania legislacyjne dotyczące ruchu komunikacyjnego hulajnóg elektrycznych w Polsce i wybranych krajach Europy.

Link do artykułu: https://prawodronow.pl/smart-mobility/regulacja-prawna-uzywania-hulajnog-elektrycznych-przepisy-krajowe-na-tle-rozwiazanwybranych-panstw-europejskich/

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media