DRONY BAYRAKTAR JUŻ W POLSKIEJ ARMII

2022-10-28 Podziel się artykułem ze znajomymi:

W piątek, 28 października, dostarczono pierwszy zestaw dronów Bayraktar TB2 do 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Przekazania dronów dokonał Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak. Razem z dronami przekazano sprzęt stanowiący niezbędne elementy infrastruktury wojskowiej, do wykorzystania potencjału Bayraktarów, mianowicie mobilne stacje kontroli, radry, symulatory i części zamienne. Wcześniej polscy żołnierze odbyli szkolenie w Turcji z obsługi TB2. Cała transakcja została zrealizowana w wyniku umowy podpisanej przez Prezydenta podczas wizyty w Turcji w maju 2021 r.

Bayraktar TB2 to tureckie bezzałogowe statki powietrzne średniego pułapu, ich lot trwa do 27 godzin. Drony te są przeznaczone do misji obserwacyjnych, rozpoznawczych i bojowych, mogą przenosić rakiety kierowane, ich dużą skuteczność potwierdziła tocząca się wojna w Ukrainie.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media