BIAŁYSTOK PODPISAŁ KONTRAKT NA AUTOBUSY ELEKTRYCZNE

2022-10-02 Podziel się artykułem ze znajomymi:
fot. Wojciech Wojtkielewicz

Miasto Białystok podpisało kontrakt  na dostawę 20 chińskich autobusów elektrycznych firmy Yutong wraz z infrastrukturą do ładowania. Cała transakcja opiewa na 57 mln zł.

– Firma okazało się najlepsza w postępowaniu przetargowym. Od jego wyników nie było odwołań, a sam przetarg był dokładnie sprawdzany przez urząd zamówień publicznych – stwierdził wiceprezydent Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.

Dostawy mają się rozpocząć już w przyszłym roku, będą obejmować 20 nowych jednoczłonowych niskopodłogowych autobusów elektrycznych. Ich zasięg to 350-400 km. Poza autobusami w skład umowy wchodzi dostawa, montaż i uruchomienie 20 stacji do ładowania zajezdniowego i 3 ładowania warsztatowego.

– Naszym celem jest sprawna i nowoczesna komunikacja miejska. Zakup zeroemisyjnych autobusów jest inwestycją w czystsze powietrze i odpowiednią jakość życia mieszkańców. To kolejny etap prowadzonych od kilku lat przez miasto Białystok inwestycji, także tych drogowych, tworzących sprawny system komunikacji miejskiej i unowocześniania miejskiego taboru – kontynuował Zbigniew Nikitorowicz.

Zakup autobusów odbył się w ramach projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i ma na celu rozwój nowoczesnego transportu miejskiego w Białymstoku.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media