PODSUMOWANIE 2022 – ELEKTROMOBILNOŚĆ W POLSCE

2023-07-07 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem 2022 roku pod kątem rozwoju elektromobilności w Polsce. Nasz artykuł zwraca szczególną uwagę na analizę zjawiska rosnącej popularności aut elektrycznych – o czym świadczy rekordowa ilość sprzedaży samochodów zasilanych tym napędem. Tekst omawia również zmiany prawne, szczególnie w prawie Unii Europejskiej, które ujednolicają i promują elektromobilność w Europie.

Cały artykuł dostępny jest na naszej stronie, link: https://prawodronow.pl/smart-mobility/elektromobilnosc-w-polsce-podsumowanie-roku-2022/

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media