Drony w gospodarce – konferencja we Wrocławiu

2022-06-14 Podziel się artykułem ze znajomymi:
Źródło grafiki: https://prezentokracja.pl/wroclaw-atrakcje-i-prezenty

W dniach 21-23 kwietnia 2022 r. we Wrocławiu planowana jest konferencja naukowo-techniczna pod tytułem „Bezzałogowe statki powietrzne w gospodarce. Wymiar ekonomiczny – strategiczny – społeczny.” Organizatorem jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Głównym celem wydarzenia jest stworzenie forum do zaprezentowania obecnych osiągnięć naukowych oraz wymiany doświadczeń z zakresu rozwoju technologii bezzałogowych statków powietrznych.

Podczas konferencji przewidywane są trzy panele, podczas których zaprezentowane zostaną obowiązujące uwarunkowania prawne, wpływ korzystania z dronów na gospodarkę i bezpieczeństwo oraz związane z tą kwestią wyzwania.

Zagadnienia poruszane na panelach wpisują się w strategiczne, ekonomiczne i społeczne programy badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu bezzałogowych statków powietrznych, które są zgodne z priorytetowymi kierunkami badań aktualnie prowadzonych w Unii Europejskiej.

Wydarzenie objęte jest patronatem Ministra Infrastruktury, wojewody, marszałka województwa oraz Rektora Politechniki Wrocławskiej.

Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia można znaleźć pod adresem http://www.sitk.pkp.wroc.pl/konferencja_2022.04.21.htm.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media