NOWE STUDIA Z ELEKTROMOBILNOŚCI

2022-12-17 Podziel się artykułem ze znajomymi:
Electric car charging station. Free public domain CC0 photo.

Politechnika Warszawska wraz z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA) organizują nowy kierunek studiów podyplomowych. Program zajęć oferowany pod nazwą „Nowa mobilność”. Jednostka organizująca studia to Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Celem nowo otwartego kierunku jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu elektromobilności. Zwiększenie liczby profesjonalistów z branży zrównoważonej komunikacji, to odpowiedź na potrzeby coraz prężniej rozwijającego się sektor gospodarki jaką jest elektromobilność.

– „Studia podyplomowe „Nowa Mobilność” to odpowiedź Wydziału SiMR PW na potrzeby zmieniającego się rynku pracy w branży transportowej. Są one dedykowane osobom zainteresowanym zdobywaniem wiedzy i poszerzaniem umiejętności związanych z elektromobilnością, rynkiem pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania, a także wszelkimi kwestiami prawnymi, społecznymi i gospodarczymi związanymi z rozwojem zeroemisyjnych technologii w transporcie” – mówi Prodziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW, dr hab. inż. Jacek Dybała, profesor uczelni.

Nowy kierunek studiów ma dostarczyć wiedzę zarówno techniczną – z funkcjonowania zarówno aut elektrycznych, jak i infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania np. ładowarek – jak i wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu i prawa elektromobilności.

– „Studia podyplomowe „Nowa Mobilność” to odpowiedź Wydziału SiMR PW na potrzeby zmieniającego się rynku pracy w branży transportowej. Są one dedykowane osobom zainteresowanym zdobywaniem wiedzy i poszerzaniem umiejętności związanych z elektromobilnością, rynkiem pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania, a także wszelkimi kwestiami prawnymi, społecznymi i gospodarczymi związanymi z rozwojem zeroemisyjnych technologii w transporcie” – kontynuuje dr hab. inż. Jacek Dybała, profesor PW.

Zajęcia mają odbywać się przez 2 semestry, podczas których odbędzie się 12 zjazdów i zrealizowane zostanie 30 przedmiotów, całość ma zająć studentom 240 godzin. Rekrutacja została otwarta 1 grudnia 2022 r. i trwa nadal. Studia rozpoczynają się w semestrze letnim 2023 r., a więc już w lutym.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media