Polacy na Amsterdam Drone Week 2022

2022-06-14 Podziel się artykułem ze znajomymi:
Źródło grafiki: https://www.2exhibitions.com/computer-and-it/amsterdam-drone-week/

W dniach 29.03-31.03 odbyła się międzynarodowa konferencja Amsterdam Drone Week, podczas której organizacje z całego świata przedstawiały zrealizowany i przewidywany postęp technologiczny w zakresie rozwoju wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych.

Polskie stoisko przygotowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wraz z partnerami CEDD, Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Siecią Badawczą Łukasiewicz oraz Portem Gdynia. Na stanowisku przedstawiano między innymi obecne osiągnięcia Polaków w zakresie miejskiej mobilności powietrznej. Hasło, pod jakim występował GZM, brzmiało „Metropolia GZM. Synergia doświadczeń dla U-Space”.

Poza udziałem w panelach dyskusyjnych UIC2 Panel – Sustainable Urban (Air) Mobility Plan,  UIC2 Panel: Safe UAM in the Metropolis Region (Metropolis GZM), UIC2 Annual Workshop and Planning , GZM podkreślał swój udział jako partner w projektach Horyzontu 2020: ASSURED-UAM (assured-uam.eu), HARMONY (harmony-h2020.eu) oraz Urban Air Mobility Initiative Cities Community Urban Air Mobility. Amsterdam Drone Week stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w zakresie promocji technologii bezzałogowych statków powietrznych na świecie.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media