FABRYKA IZERY MA POWSTAĆ DO 2025

2022-11-29 Podziel się artykułem ze znajomymi:
izera.pl

Plany budowy polskiego samochodu elektrycznego coraz bardziej się konkretyzują. Ostatnio spółka ElectroMobility Poland przedstawiła na konferencji prasowej w Katowicach harmonogram całego projektu.

Zgodnie z wspomnianym harmonogramem, firma planuje uzyskać wszelkie potrzebne zezwolenia do końca 2023 r. Jest to bardzo skomplikowany i złożony proces, bowiem przy budowie takiej fabryki konieczne jest uwzględnienie kwestii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego.

Kolejnym Etapem – przewidzianym na rok 2024 i trwający według założeń 18 miesięcy – jest budowa fabryki. Sam projekt ma powstać do końca przyszłego roku i jest opracowywany przy współpracy z firmą Dürr Systems AG. Koniec I etapu budowy i rozpoczęcie produkcji powinno zaś nastąpić pod koniec 2025 r. Szacuje się, że pracując w systemie trzy zmianowym możliwości produkcyjne wyniosą 100 tys. aut rocznie. Koszt tej inwestycji ma wynieść 6 mld zł. Harmonogram zakłada też możliwość rozbudowy fabryki w II etapie budowy, jest to jednak perspektywa sięgająca 2030 r.

– Ten zakład to typowy zakład produkcyjny, czyli tak, jak mamy Fiata w Tychach i Opla w Gliwicach: platforma, nadwozie, podwozie, to będzie budowane na spawalni u nas. To nie jest tak, że przyjedzie gotowy samochód i my tylko zmontujemy jakieś fotele i tak dalej – ten samochód będzie budowany od podstaw u nas – mówi Cyprian Gronkiewicz, dyrektor ds. uruchomienia produkcji w EMP.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media