BADANIE JAKOŚCI SYGNAŁU STATKÓW POWIETRZNYCH W LESZNOWOLI

2023-09-25 Podziel się artykułem ze znajomymi:
Autor: HKesteloo

Jak informuje Urząd Gminy w Lesznowoli nad miejscowością odbędą się obloty dronów. Operacje zostaną wykonane przez firmę Enprom na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Podczas przelotów bezzałogowce nie będą rejestrowały dźwięku ani obrazu. Celem wykonanych operacji będzie zbadanie jakości wysyłanych przez drony sygnałów, informacja jest niezbędna do skutecznego wykrywania tego rodzaju statków w przyszłości. Urząd Gminy zapewnia, że przeloty w żaden sposób nie będą zakłócać spokoju mieszkańców.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media