DRONY PILNUJĄ JAKOŚCI POWIETRZA W POLSKICH MIASTACH

2022-11-23 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Jakość powietrza w polskich miastach, w szczególności w okresie jesienno-zimowym zdecydowanie nie należy do najlepszych i jest sporym problemem dla mieszkańców i włodarzy naszych miejscowości. Z pomocą przychodzi jednak technologia. Coraz więcej polskich miast, wykorzystuje bezzałogowe statki powietrzne do monitorowania jakości wydobywającego się z kominów dymu.

Obsługą dronów z ramienia miasta najczęściej zajmuje się straż miejska. Tak jest na przykład w Tarnowie, gdzie strażnicy dysponują specjalistycznym dronem, który w czasie lotu jest w stanie nie tylko pobrać próbkę dymu, ale również przeprowadzić skomplikowaną analizę materiału dowodowego, jest to prawdziwe latające laboratorium, które dostarcza niezbędnych podstaw do zastosowania przepisów sankcjonujących zatruwanie środowiska.

Działania kontrolne, to z pewnością skuteczny sposób na lokalizowanie i karanie osób nieprzestrzegających przepisów ochrony środowiska. Jest to jednak niezwykle skuteczny środek prewencyjny, bo jak wiadomo nieuchronność kary, jest ważniejsza niż jej surowość. Dlatego, świadomość łatwości i częstotliwości kontroli, powinno wpłynąć pozytywnie na mobilizację społeczną, nakierowaną na dbanie o czyste powietrze.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media