W PILE RUSZAJĄ STUDIA Z PILOTAŻU DRONÓW

2023-02-07 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Akademia Nauk Stosowanych w Pile od nowego roku akademickiego otwiera kierunek – studia z obsługi dronów. Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu, a zajęcia ruszą od października. W toku studiów studenci zostaną zapoznani z wiedzą zarówno z pilotażu dronów, jak również z ich budowy czy sposobów wykorzystania w poszczególnych branżach.

„Studenci Akademii Nauk Stosowanych w Pile będą szkolić się z zakresu budowy i obsługi bezzałogowych statków powietrznych. Zdobędą tu gruntowne wykształcenie z zakresu mechaniki i budowy maszyn, wzbogacone o wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne, związane z pilotażem bezzałogowych statków powietrznych różnego typu” – relacjonuje dr Marta Chudzicka-Adamczak, kierownik Katedry Inżynierii Mechanicznej ANS w Pile.

Jak podaje przedstawicielka uczelni, w ramach specjalizacji studia przygotowują również do przystąpienia do egzaminu w Ośrodku Szkolenia, nadającego uprawnienia pilota BSP. Akademia zapewnia swoim studentom jednokrotne podejście do egzaminu.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media