KOMISJA EUROPEJSKA PRZYJĘŁA NOWĄ STRATEGIĘ DLA DRONÓW

2022-12-06 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Drone Strategy 2.0 to nowo przyjęta przez Komisję Europejską strategia rozwoju europejskiego rynku dronów. Przedstawiony dokument zawiera plan spopularyzowania i rozpowszechnienia użytkowania dronów. Podstawowym zadaniem koniecznym do realizacji strategii jest według Komisji zwiększenie akceptacji społecznej dla dronów, ma to nastąpić poprzez wyjaśnienie obaw związanych z użytkowaniem BSP, takich jak hałas, naruszenie prywatności czy bezpieczeństwa.

Strategia nie jest wiążącym aktem prawnym, ale stanowi wytyczne dla Komisji i podległych jej instytucji. Plan obejmuje szereg postulatów, które mają zostać zrealizowane do 2030 r. Komisja określiła w dokumencie 19 działań flagowych, które mają umożliwić realizację ambitnych planów rozpowszechnienia dronów w Europie.

Oryginalny tekst Drone Strategy 2.0 można znaleźć na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0652&qid=1670047611388

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media