19-LATEK Z POLSKI DOSTAŁ SIĘ DO DRONE RACING LEAGUE

2023-01-14 Podziel się artykułem ze znajomymi:
https://thedroneracingleague.com

Paweł Laszczak, 19-latek z Małopolski dostał się do Drone Racing League – najbardziej prestiżowej serii wyścigów dronów, organizowanej w Stanach Zjednoczonych. Młody zawodnik długo trenował, aby dostać się do czołówki, jego pasja zaczęła się już w szkole podstawowej. Dron Polaka osiąga prędkość 200 km/h, osiąga ją w przeciągu sekundy. Sterowanie odbywa się za pomocą gogli FPV.

„Na początku jest to dość dziwne odczucie, ponieważ widzi się z zupełnie innej perspektywy. No ale właśnie przez to od razu wiedziałem, że chcę to robić” – relacjonuje Paweł Laszczak.

W DRL bierze udział 12 zawodników z całego świata, zakwalifikowanie się młodego Polaka do zawodów z pewnością jest dużym wyróżnieniem. Zawody mają charakter profesjonalny i składają się z 14 wyścigów organizowanych na stadionach piłkarskich i baseballowych.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media