Projekt polskich licealistów doceniony w międzynarodowym konkursie

2022-06-14 Podziel się artykułem ze znajomymi:
Źródło grafiki: https://megadron.pl/pl/blog/drony-w-rolnictwie-czy-drony-moga-efektywnie-wspierac-prace-rolnikow-1537529700.html

Trójka utalentowanych uczniów z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Rybniku – Marek Gojny, Filip Jurczyk, Tomasz Szczotok i Kamil Turek, zakwalifikowała się do finału międzynarodowego konkursu „Solve for tommorow”.

Przedsięwzięcie organizowane przede wszystkim przez firmę Samsung ma na celu wyłonienie nowych innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu poprawy jakości życia. W konkursie wyróżnia się trzy kategorie: bezpieczeństwo, zdrowie oraz klimat. W celu uzyskania kwalifikacji do następnych etapów konkursu organizator wymaga tworzenia projektów metodą „Design thinking”, polegającej na stawianiu w centrum uwagi przyszłego użytkownika. Jednym z partnerów wspierających projektu jest rybnicka firma Hosteresi.

Pomysł trójki licealistów polega na opracowaniu odpowiednich instalacji na pokładzie bezzałogowego statku powietrznego w celu umożliwienia rozsiewania roślinności na terenach trudnodostępnych. Cały zamysł projektu przygotowanego przez uczniów poprzedzony był wcześniejszymi konsultacjami ze specjalistami oraz mieszkańcami Rybnika.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media