WYSOKOŚĆ TERYTORIUM PAŃSTWA A LOTY DRONÓW

2023-10-19 Podziel się artykułem ze znajomymi:

„Gdyby zapytać przeciętnych przechodniów o bezzałogowe urządzenia latające, zapewne w odpowiedzi wskazaliby drona pod postacią kwadrokoptera. W związku z trwającą wojną na Ukrainie, do powszechnej świadomości powoli przebija się również bezzałogowy samolot i taka odpowiedź mogłaby zająć drugie miejsce w ankiecie. Rzadziej, ale nadal trafnie byłyby wskazywane satelity i zapewne na tym skończyłaby się lista odpowiedzi.

Istnieją jednak – na razie mało medialne – formy pośrednie bezzałogowców, które zmyślnie łączą funkcje dronów i satelit. Są to pseudosatelity (ang. HAPS – High Altitude Pseudo-Satellites), tj. urządzenia pod postacią samolotów, balonów lub sterowców, które mogą przez wiele tygodni, lub nawet miesięcy, utrzymywać się w stratosferze, nad ściśle określonym obszarem, służąc za relatywnie tanią platformę badawczą, pomiarową, komunikacyjną lub za źródło zdjęć lotniczych.”

– fragment artykułu radcy prawnego Artura Banacha pt. „Na jakiej wysokości kończy się terytorium państwa i czy ma to wpływ na loty dronami?”, całość dostępna na stronie:
https://prawodronow.pl/prawo-dronow/na-jakiej-wysokosci-konczy-sie-terytorium-panstwa-i-czy-ma-to-wplyw-na-loty-dronami/

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media