WYDARZENIE „MIEJSKA MOBILNOŚĆ POWIETRZNA”

2023-04-15 Podziel się artykułem ze znajomymi:

18 kwietnia odbędzie się wydarzenie pt. „Miejska Mobilność powietrzna” organizowane przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Branżowy Punkt Kontaktowy „Inteligentna i Czysta Mobilność”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Instytutu Lotnictwa przy Alei Krakowskiej 110/114 w Warszawie.

Podczas wydarzenia będzie można wysłuchać szeregu wystąpień ekspertów na tematy związane z BSP i rozwojem branży. Szczególna uwaga zwrócona będzie na projekt ASSURED-UAM oraz zagadnienia dotyczące wsparcia i finansowania sektora dronów w Polsce. Organizatorzy zaplanowali również czas na networking. 

Zapisy i więcej informacji dostępne są na stronie: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/miejska-mobilnosc-powietrzna-jak-przygotowac-sie-na-dronowa-rewolucje

Zapisy trwają do 16 kwietnia 2023 r.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media