SORA 2.5 – ZAŁOŻENIA ZMIAN W ZAKRESIE DEFINICYJNYM

2023-10-01 Podziel się artykułem ze znajomymi:

„Procedura dokonywania analizy SORA ulega zmianie. W dniu 8 listopada 2022 r. JARUS opublikowała szereg dokumentów, w których proponuje zmiany do przyjętej metodologii SORA. Były one przedmiotem konsultacji zewnętrznych a uwagi można było zgłaszać w okresie do marca 2023 r. Nowa SORA, czyli SORA 2.5, różni się przede wszystkim metodami oceny obszaru przyległego i oceny ryzyka w przestrzeni powietrznej. W niniejszym opracowaniu, będącym wstępem do analizy rozwiązań wprowadzanych w tzw. „nowej SORA” skupiono się na zmianach w zakresie definicji i stosowanych skrótów, zawartych w załączniku I – Glossary of Terms. Propozycje zmian w załączniku I – Glossary of Terms – przekazana do konsultacji w ramach SORA 2.5 (datowane na listopad 2022) są stosunkowo obszerne i obejmują zarówno nowe, w stosunku do SORA 2.0, pojęcia podlegające definiowaniu, jak i zmianę terminów zawartych w SORA 2.0. W dokumencie zaznaczono, że glosariusz ten ma na celu wsparcie wnioskodawców w korzystaniu z wytycznych SORA. Definicje przedstawiają znaczenia uznawane przez większość zespołu JARUS WG SRM, ale nie odzwierciedlają poglądów władz krajowych co do ich znaczenia. Zarazem, tam, gdzie było to możliwe, definicje oparto na definicjach stosowanych w ICAO i innych materiałach regulacyjnych NAA. Nowością, w stosunku do poprzedniego dokumentu jest wprowadzenie listy skrótów stosowanych w szczególności w lotnictwie bezzałogowym i dla niego charakterystycznych. Listę tą przedstawiono poniżej, jednakże nie dokonano ich tłumaczenia – w większości wypadków skróty i same pojęcia są powszechnie używane i rozumiane w środowisku lotniczym, bez koniczności dokonywania ich tłumaczenia na język polski.”

– fragment artykułu pt. „SORA 2.5 (nowa) – założenia zmian w zakresie definicyjnym”, całość dostępna na stronie:
https://prawodronow.pl/prawo-dronow/sora-2-5-nowa-zalozenia-zmian-w-zakresie-definicyjnym/

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media