NORWESKI PROM ZAKAZUJE WJAZDU NA POKŁAD AUTOM ELEKTRYCZNYM

2023-01-21 Podziel się artykułem ze znajomymi:
https://www.havilavoyages.com/

Norweska firma transportowa, Havila Kystruten zabroniła wjazdu na swój prom samochodom elektrycznym i hybrydowym. Armator wskazuje, że zakaz został podjęty po audycie zewnętrznej firmy i wynika z kwestii bezpieczeństwa, w razie pożaru auta z bateriami dużo trudniej ugasić.

Decyzja jest o tyle zaskakująca, że sam prom został wykonany w technologii hybrydowej – zasilanie jednostki odbywa się za pomocą napędu elektrycznego, zasilanego przez energię z ogromnych akumulatorów o wadze 86 ton i silnika na skroplony gaz ziemny (LNG).

Przewoźnik wskazuje, że akumulatory do napędu jednostki, są specjalnie odizolowane od reszty statku i zawierają specjalny system przeciwpożarowy. Niektórzy komentatorzy zauważają, że właśnie obecność ogromnych akumulatorów do napędu promu może być powodem rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa.

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że na początku ubiegłego roku doszło do pożaru samochodowca, który doszczętnie spłonął niedaleko archipelagu Azorów. Chociaż auta elektryczne nie ulegają pożarom częściej niż te zasilane silnikami spalinowymi, jednak te pierwsze dużo trudniej ugasić w razie ewentualnego zapalenia.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media