TRWAJĄ KONSULTACJE NOWYCH SCENARIUSZY NSTS

2022-09-09 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Już niedługo możemy się spodziewać aktualizacji krajowych scenariuszy standardowych. Niedawno zaczęły się konsultacje ULC z przedstawicielami branży w tej kwestii. Ilość scenariuszy ma pozostać taka sama, zmianie ulegną między innymi wymogi dotyczące uprawnień pilotów.

Dobra wiadomość czeka osoby, które już złożyły swoje oświadczenia co do NSTS, nie będą one musiały składać ich drugi raz, ich obecne oświadczenia pozostają ważne do końca ich terminu ważności.

NSTS czyli krajowe scenariusze standardowe są to plany zawierające analizę ryzyka zadań realizowanych przez operatorów dronów posiadających kategorię szczególną, mają ułatwić formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na loty, dzięki nim piloci nie muszą wyliczać ryzyka lotu i innych niezbędnych danych, tylko o ile mieszczą się w danych normach korzystają z takiego gotowego scenariusza.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media