POLSKIE SIŁY ZBROJNE OTRZYMAŁY DRON REAPER

2023-02-21 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej przekazał informację o tym, że „do Polski dostarczone zostały drony MQ-9A Reaper klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance), wyleasingowane od USA w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Będą one służyć w Siłach Powietrznych, prowadząc rozpoznanie m. in. na naszej wschodniej granicy”.

Dostawa odbyła się w ramach podpisanej w październiku 2022 r. umowy z firmą General Atomics. Przedmiotem umowy stała się usługę rozpoznawania za pomocą jednego bezzałogowego systemu rozpoznawczego MQ-9A Reaper. Wartość kontraktu wynosi 70.6 mln dolarów amerykańskich. Czas świadczenia usługi rozpoznania ma potrwać do momentu zakupu przez Polskie Siły Zbrojne własnego bezzałogowego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego.

Jak podaje Agencja Uzbrojenia drony tego typu „umożliwią pozyskiwanie danych rozpoznawczych w zakresie rozpoznania obrazowego (IMINT) poprzez wykorzystanie głowic optoelektronicznych oraz w zakresie rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT)”.

Przyśpieszone tempo pozyskania bezzałogowego systemu rozpoznania przez polską armię jest wynikiem wybuchu wojny na Ukrainie. Jak donoszą media, Polska zdecyduje się na zakup systemu od tej samej firmy, od której leasinguje obecny system, ma to być wersja MQ-9B Reaper.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media