DRON Z POLSKI PIERWSZYM NA ŚWIECIE ZE STEROWANIEM INTERKONTYNENTALNYM

2023-01-24 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Najnowszy system Prometheus UAV, który został zaprezentowany 24 stycznia 2023 r. to pierwszy na świecie dron o nieograniczonym zasięgu sterowania. Twórcami tego projektu są: CTO Tomasz Płonka oraz CEO Robert Drzewiecki.

 Prometheus UAV to nowatorski dron hybrydowy o łączności mobilnej. Fenomenem tego BSP jest możliwość sterowania przez pilota znajdującego się nawet na innym kontynencie. Oprócz nieograniczonego zasięgu drona, dużą innowacją jest także detekcja metanu oraz jego długi czas lotu – przy pełnym zatankowaniu czas lotu wynosi nawet powyżej 5 godzin.

Jak wskazują sami twórcy – CTO Prometheus może znaleźć szerokie zastosowanie, zwłaszcza w przypadku przeprowadzania długotrwałych akcji kryzysowych czy przy dokonywaniu rozpoznania dla różnych rodzajów służb, a przez to zwiększania stopnia wykrywalności czynów niedozwolonych i bezpieczeństwa.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media