INDIE ROZWIJAJĄ PRZEMYSŁ DRONÓW

2022-12-03 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Indyjski rząd coraz aktywniej stawia na rozwój branży dronów. Na szczególne wsparcie może liczyć przemysł, zarówno w zakresie montażu jak i produkcji komponentów do bezzałogowców.

Przyczynić ma się do tego wprowadzony w lutym tego roku zakaz importu dronów, obszarami wyłączonymi spod zakazu są jedynie drony na potrzeby wojskowe lub badawczo-rozwojowe. Rząd w ten sposób chce pobudzić gospodarkę w tym obszarze i stworzyć dogodne warunki do jej rozwoju.

„Drony mogą mieć znaczący wpływ na tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy ze względu na ich wszechstronność i łatwość użytkowania, zwłaszcza w odległych obszarach Indii” –twierdzi w rozmowie z BBC Amber Dubey, była sekretarz w Ministerstwie Lotnictwa Cywilnego.

Indie ze swoim ogromnymi zasobami ludzkimi, jak i twardą polityką nastawioną na rozwój innowacyjności, mogą na przestrzeni kilku lat stać się jednym z głównych graczy na rynku dronów i znacząco przyczynić się do rozwoju tej gałęzi przemysłu.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media