LEGENDY WYŚCIGÓW DRONÓW ZOSTAŁY AMBASADORKAMI U.S. DRONE SOCCER

2023-01-17 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Ryan Grieves i Lexie Janson zostały ogłoszone ambasadorkami U.S. Drone Soccer na tegorocznych targach CES podczas rozdania the Women and Drones Global Awards.

Lexie Janson jest pilotką VTOL (Vertical Take-Off and Landing), czyli BSP ze zdolnością do pionowego startu i pionowego lądowania, dla Jetson and Airspeeder. Natomiast Ryan Grieves to doświadczona pilotka wyścigowa dronów, brała udział w zawodach międzynarodowych, takich jak: Drone Champions League czy The World Games 2022, gdzie startowała dla Team USA.

Obydwie kobiety jako doświadczone pilotki stanowią wzór dla wszystkich amatorów interesujących się wyścigami dronów. Lexie i Ryan z zapałem dzielą się swoją pasją, wiedzą i doświadczeniem z innymi.

„Wspaniale mieć te kobiety jako wzór. To ważne, aby młode dziewczyny mogły widzieć dla siebie przyszłość związaną ze sportami dronów, lotnictwem i przestrzenią powietrzną. Obie pasjonują się edukowaniem i szkoleniem innych oraz znaczeniem, jakie ma szerzenie STEM [przyp.: akronim: science, technology, engineering, mathematics] dla uczniów na całym świecie.” – mówi Dr. Renee Welch, Director of Engagement dla U.S.

U.S. Drone Soccer popularyzuje dostępność karier w lotnictwie poprzez programy uczniowskie, szkolenia i zawody. Organizacja ściśle współpracuje z placówkami oświatowymi, aby zachęcić uczniów do zainteresowania się technologią dronów.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media