RADA PRZEGŁOSOWAŁA ZAKAZ REJESTRACJI NOWYCH AUT SPALINOWYCH PO 2035 ROKU

2023-03-30 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła uchwalony wcześniej przez Parlament zakaz rejestracji aut o napędzie benzynowym i diesla. Zakaz ma obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej po 2035 roku. Wyjątek od zakazu – wynegocjowany przez Niemców – stanowią auta napędzane paliwami ekologicznymi.

Warto zauważyć, że zakaz dotyczy tylko rejestracji nowych aut, te które zostały zarejestrowane wcześniej będą mogły pozostać w obrocie. Mimo wszystko regulacja wzbudza duże kontrowersje z powodu szybkości wprowadzanych zmian i braku dostatecznie rozwiniętego sektora aut elektrycznych.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media