UDANA PREZENTACJA POLSKIEGO SYSTEMU AUTOINVENT

2022-08-19 Podziel się artykułem ze znajomymi:

W ramach programu NATO Nauka i Bezpieczeństwo odbyła się 1 czerwca 2022r. konferencja w Mołdawii. Cały program jak i konferencja ma na celu promocję wykorzystywania nauki, nowych technologii, innowacji i wiedzy do poszerzania bezpieczeństwa wśród państw NATO i państw partnerskich sojuszu. Program zajmuje się finansowaniem, doradztwem i wymianą wiedzy w tym zakresie.

Jednym z bardziej interesujących wystąpień mołdawskiej konferencji był pokaz systemu AUTOINVENT stworzonego przez polskich inżynierów z JSW Innowacje S.A. pod kierownictwem dr. inż. Bartosza Brzozowskiego.

AUTOINVENT to system, którego główną cechą jest całkowita automatyzacja zleconych zadań również w czasie rzeczywistym. Obecnie wykorzystywany jest do pomiarów objętości składowanych surowców ale może być to rozszerzone do zadań z obronności i bezpieczeństwa. Do zdalnej obsługi – również na odległość, dron prezentowany na konferencji w Mołdawii startował pod Warszawą – wystarczy tylko jedna osoba.

Polski system cieszył się dużym uznaniem i zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji, jest to ogromy sukces spółki i inżynierów z Polski.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media