DRONY WYKORZYSTYWANE DO ROZRZUTU KRUSZYNKA

2023-07-20 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Firma ABZ Innovation opracowała system przeznaczony do rozrzutu Kruszynka – pasożytniczego owada, wykorzystywanego w rolnictwie do eliminowania szkodliwych dla upraw owadów. Dotychczas owady były umieszczane w uprawach ręcznie, co było bardzo czasochłonne i wymagało sporo pracy.

Jako bazę do stworzenia sytemu wykorzystano drona ABZ Innovation L10 PRO i M12. Oba wariant są w stanie pomieścić 8l Trichogramma (Kruszynka), co przekłada się na 800-1200 granulek. Zastosowanie dronów do aplikacji owada pozwala osiągnąć wydajność na poziomie 36 hektarów na godzinę.

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media