DRONEMAP – NOWA STRONA DO SPRAWDZANIA STREF JUŻ DOSTĘPNA

2023-06-18 Podziel się artykułem ze znajomymi:

Jak informuje Polska Agencja Żeglugi powietrznej, dostępna jest nowa strona z dostępem do mapy stref geograficznych, które obowiązują bezzałogowe statki powietrzne. DroneMap informuje również użytkowników, o warunkach koniecznych do spełnienia podczas przelotu w wybranej strefie.

Wytyczone na mapie strefy są zgodne z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/947/UE oraz wytycznymi nr 17/2023 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jak zastrzega PANSA mapa ma charakter informacyjny i nie zwalnia użytkownika z obowiązku zapoznania się z wszystkimi dostępnymi depeszami NOTAM/AUP/UUP.

DroneMap to przystępne narzędzie, ułatwiające dostęp do informacji o warunkach w strefach geograficznych. Strona z pewnością ułatwi obsługę i legalne wykonywanie operacji pilotom dronów.

Link do strony PANSA: https://www.pansa.pl/dronemap-sprawdz-strefy-zanim-polecisz/

Strona jest prowadzona w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Projekt jest wykonywany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nazwa Projektu: Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki".

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł. Całkowity koszt Projektu: 265.087,00 zł.

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Kierownik projektu: dr Maciej Szmigiero

Informacje

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami: m.szmigiero@uksw.edu.pl

Social Media